Гимназия "Васил Левски" гр. Ямбол

 

Гимназия с традиции и новаторски дух!

"Да направим училището привлекателно за младите хора!"

Име на клуба:

 

Ръководител:

1. Предприемачество

Умения за успех

  

2. Дигитални компетентности

Компютърни игри

 

3. Дигитални компетентности

Уебдизайн

 

4. Дигитални компетентности

Игри във виртуалното пространство

 

5. Дигитални компетентности

Компютърни презентации

 

6. Културни компетентности

Народните ритми претворени в красив танц и песен

 

7. Умения за самостоятелни учения и събиране на информация

От Шварцвалд до Черно море

 

8. Здравословен начин на живот

Пътеводител на начинаещия пътешественик

 

9. Коминикативни умения на чужд език

Като две капки вода

 

10. Комуникативни умения на роден език

Десета муза

 

11. Културни компетентности

Вълшебство на квилинга

 

12. Комуникативни умения на чужд език

Linea Verde/Зелена линия/

 

13. Здравословен начин на живот

Игри на открито

 

14. Културни компетентности

Изкуство и природа

 

15. Умения за самостоятелно учение и събиране на информация

Традициите - мост между поколенията

 

16. Културни компетентности

Музикално ателие - сцена на звездите

 

 

Петя Сярова

 

 

Данаила Болградова

 

 

Данаила Болградова

 

 

Стоянка Стоянова

 

 

 

Стоянка Стоянова

 

 

 

Ирина Желева

 

 

 

Донка Атанасова

 

 

 

Симеон Кузманов

 

 

 

Милена Георгиева

 

 

Анета Божилова

 

 

Мариана Чамова

 

 

Боряна Стамболова

 

 

Ирена Петрова

 

 

 

Боряна Чапърова

 

 

Ростислава Бакърджива

 

 

 

Мариана Андреева

8 февруари 2014 година

 

Представително занятие на клубовете по проект "УСПЕХ" при Гимназия "Васил Левски"