Гимназия "Васил Левски" гр. Ямбол Официален сайт на гимназията: http://www.gvlevski.com

 

Гимназия с традиции и новаторски дух!

 

Прием след 7 клас

 

 

Профил "Хуманитарен”

 

Паралелка: Български език и литература

*                интензивно изучаване на английски език;

*                възможност за формиране на висока литературна и езикова култура;

*                участие в литературни конкурси и олимпиади;

*                гарантиран прием във ВУЗ чрез конкурсен изпит по български език и литература, история, чужд език;

Прием на 26 ученици чрез оценките от външното оценяване.

Балът се образува от утроената оценка от външното оценяване по БЕЛ и математика, оценките по български език и литература и история от удостоверението за завършен 7 клас.

Срок на обучение 5 години.

Профилиращи предмети: английски език, български език и литература, история и цивилизация.


 

 

Паралелка: География и икономика

 

*                интензивно изучаване на английски език;

*                отлична подготовка за матура по география;

*                участие в конкурси и олимпиади;

*                гарантиран прием във ВУЗ чрез конкурсен изпит по география, чужд език;

Прием на 26 ученици чрез оценките от външното оценяване.

Балът се образува от утроената оценка от външното оценяване по БЕЛ, оценката от външното оценяване по математика, оценките по български език и литература и география от удостоверението за завършен 7 клас.

Срок на обучение 5 години.

Профилиращи предмети: английски език, български език и литература, география и икономика


 


 

Профил „Природоматематически“

 

Паралелка: Биология и опазване на околната среда

 

*                интензивно изучаване на английски език

*                отлична подготовка по биология и химия

*                участие в олимпиади и състезания

*                гарантиран прием във ВУЗ чрез конкурсен изпит по биология и химия

Прием на 26 ученици чрез оценките от външното оценяване.

 Балът се образува от утроената оценка от външното оценяване по БЕЛ, оценката от

външното оценяване по математика, оценките по БЕЛ и биология от удостоверението за завършен 7 клас.

Срок на обучение 5 години.

Профилиращи предмети: Английски език, биология и химия

 


 

Паралелка: Информатика и информационни технологии

 

*                интензивно изучаване на английски език

*                обучение по ИТ и информатика по групи, като за всеки ученик е осигурен персонален компютър;

*                приоритет е изучаването на приложен софтуер;

*                извън програмите включени в ЗП, се изучават:  графика, анимация, уеб дизайн и издателски системи;

*                участие в олимпиади.

Прием на 26 ученици чрез оценките от външното оценяване. Балът се образува от утроената оценка от външното оценяване по математика, оценката от външното оценяване по БЕЛ, оценките по БЕЛ и ИТ от удостоверението за завършен 7 клас.

Срок на обучение 5 години.

Профилиращи предмети: английски език, математика и информационни технологии

 

 

Прием след завършен 4 клас

 

 

Паралелка с хуманитарна насоченост и единствената в града с изучаване на италиански език.

Засилено изучаване на: Български език и литература; Английски език; Италиански език.

Критерии за класиране:

*                Оценката от външното оценяване по БЕЛ;

*                Общ успех от удостоверението за завършен IV клас;

*                Постижения от конкурси, олимпиади и състезания.