Гимназия "Васил Левски" гр. Ямбол

 

Гимназия с традиции и новаторски дух!

Директор: Петя Сярова

Помощник директори: Добринка Качанова
                                     Силяна  Нойкова


Български език и литература:


 

Тодорка Стефанова
Анета Божилова-Петрова
Лиляна  Сотирова
Елена Радева
Иван Панталаков
Мариана Нейкова

Чужди езици:


Боряна Стамболова
Роси Таскова
Пламен Карамарков
Вася Москалева
Елена Караганчева
Мария Палазова
Антон Желев
Милена Георгиева

Математика:

 

Милка Димитрова
Петър Петров
Амелия Михайлова

Стоянка Стоянова

Информационни технологии

и Информатика:

 

Данаила Болградова
Стоянка Стоянова
Лиляна Танкова

Ваньо Банков

Биология и здравно 

образование:

 

Тонка Горнакова
Емилия Кремъкова
Марияна Чамова

Химия и опазване на

околната среда:

 

Петя Дюлгерска
Спасимира Тодорова

История и цивилизация:

 

Хараламби Баев
Ростислава Бакърджиева

Физическо възпитание и спорт:

 

Митко Янев
Теодор Илев
Ирена Петрова

Изкуства:

 

Боряна Чапърова
Ирина Желева
 

Физика и астрономия:

 

Петър Радиков

 

 

География и икономика:

 

Симеон Кузманов
Донка Пенчева

Философски цикъл:

 

Румяна Маслинкова

Кристина Русева