Гимназия "Васил Левски" гр. Ямбол

 

Гимназия с традиции и новаторски дух! Официален сайт на гимназията: http://www.gvlevski.com

 

С Ъ С Т Е З А Н И Е

по

  български език

„ З а б а в н а     г р а м а т и к а”

 

Състезанието се проведе на 22.02.2014г. от 11 ч. в сградата на гимназията.

Състезания по случай патронния празник на гимназията

 

ЛИТЕРАТУРЕН  КОНКУРС

 

за  ЕСЕ на тема:“ Пътят към свободата“

 

 

 

В конкурса участваха ученици от VII  до  XII клас включително.

 

 

     Регионално състезание по английски език ”Let`s have fun” за ученици от  IV и VII клас, които ще бъдат класирани в 2 групи: IV клас и VII клас.

 

Състезанието се проведе на 08.02.2014г. /събота/ от 10.00 часа в Гимназия „Васил Левски”

Формат на състезанието: Тест по английски език съдържащ 30 отворени въпроса.

 

Състезание по информационни технологии за ученици от I до IV клас

 

четири групи:  I клас, II клас, III клас и IV клас.

 

 

Състезанието се проведе на 15.02.2014 г. /събота/ в кабинетите по информатика на гимназията.

Учениците от четирите състезателни групи изготвят проект (рисунка) на темата на "Зима на пързалката". Участваха 85 ученика.

 

Класация:

   

                Категория Втори клас

Място       Име                                                    Училище

1             Виктория Атанасова Ангелова               ОУ "Николай Петрини"

1             Виктория Стоянова Стоянова                ОУ "Николай Петрини"

1             Натали Панайотова Панайотова            ОУ "Николай Петрини"

2             Желана Иванова Русева                       НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

2             Десислава Йорданова Братанова           ОУ "Димчо Дебелянов"

3             Симона Радостинова Мартинова            НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

3             Виктория Петкова Петкова                   НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

3             Атанас Тодоров Атанасов                      НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

3             Димитър Диянов Стефанов                    ОУ "Николай Петрини"

4             Дария Светославова Димитрова             НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

                              

                         Категория Трети клас 

Място       Име                                                     Училище

1             Кристиян Диянов Стефанов                    ОУ "Николай Петрини"

2             Димитър Росенов Василев                      НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

3             Христина Ненчева Ненова                     НУ "Проф. Нойков"

3             Радостин Николаев Иванов                    НУ "Проф. Нойков"

                              

                        Категория Четвърти клас         

Място       Име                                                     Училище

1             Павел Иванов Болградов                       НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

1             Мария Георгиева Карастоянова             НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

1             Жанета Любомирова Чамова                  НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

2             Константин Павлинов Минев                  НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

2             Ксения Караджова Казакова                  НУ "Проф. Нойков"

3             Паулина Димитрова Дишлиева               НУ "Проф. Нойков"

3             Димитър Мандаджиев                            НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

3             Георги Павлинов Атанасов                    НУ "Проф. Нойков"

4             Пламен Иванов Василев                        НУ "Проф. Нойков"

4             Рафаела Атанасова Фотева                  НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

4             Калина Николаева Мешинева               НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

4             Ирена Георгиева Георгиева                 НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

4             Мария Златкова Костадинова                НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

4             Илиян Христов Колев                            НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

 Състезание по изобразително изкуство за ученици от I до VII клас, които ще бъдат класирани в три групи:  I- II клас, III - IV клас.

 

Състезанието се проведе на 15.02.2014г. /събота/ от 12.30 часа в Гимназия „Васил Левски“ – гр. Ямбол. Учениците ще рисуват на тема „Моята България“.

 

Класация:

   

                Първа възрастова група 

Място       Име                                                    Училище

1             Виктория Стоянова Стоянова                ОУ "Николай Петрини"

1             Десислава Йорданова Братанова           ОУ "Димчо Дебелянов"

2             Желана Иванова Русева                        НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

2             Антоан Иванов Русев                            НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

3             Натали Панайотова Панайотова            ОУ "Николай Петрини"

                              

                                                       

                        Втора възрастова група

Място       Име                                                     Училище

1             Жанета Любомирова Чамова                  НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

2             Калина Николаева Мешинева                НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

3             Илиян Христов Колев                             НУ "Св. Св. Кирил и Методий"