Гимназия "Васил Левски" гр. Ямбол

 

Гимназия с традиции и новаторски дух! Официален сайт на гимназията: http://www.gvlevski.com

 Ръководител:

Данаила Болградова

 

   Членове на групата:

Али Ахмед

Антон Пенев

Виктория Стефанова

Генадий Василев

Доменика Деянова

Любомир Димитров

Нели Тодорова

Мирела Георгиева

Никола Димитров

Симона Дойчева

Петър Славов

Стефан Занев

Росен Иванов

Моника Деянова

Нина Тодорова

Клуб "Уеб дизайн" по програма "Успех"

 

Този сайт е разработен в часовете на клуб "Уеб дизайн" по проект "Да направим училището привлекателно за младите хора", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.