Гимназия "Васил Левски" гр. Ямбол

 

Гимназия с традиции и новаторски дух!

Випуск 2017

"А" клас

Стая № 405

 

Класен ръководител:

 

Вася Москалева

Понеделник:

 

1. Биология

2. Музика

3. Математика

4. Час на класа

5. Инфораматика

6. БЕЛ

7. БЕЛ

"Б" клас

Стая № 104

 

Класен ръководител:

 

Донка Пенчева

Понеделник:

 

1. БЕЛ
2. БЕЛ
3. ФВС
4. Час на класа
5. Математика

6. Психология

7. Чужд език

"В" клас

Стая № 103

 

Класен ръководител:

Петя Дюлгерска

Понеделник:

 

1. Музика

2. Химия ЗИП

3. Физика

4. Час на класа

5. Английски език

6. ИТ

7. Чужд език

"Г" клас

Стая № 406

 

Класен ръководител:

 

Петър Радиков

Понеделник:

 

1.  Изобр. изк.

2.  Математика

3.  Математика

4.  ИТ

5.  Час на класа

6. Английски език

7.  Руски/ Италиански език

 

Вторник:

 

1. Английски език
2. ФВС
3. Математика

4. История ЗИП
5. БЕЛ
6. Английски език

7. Физика

Сряда:

 

1. Английски език
2. Психология
3. БЕЛ
4. Английски език
5. География
6. Физика

Четрътък:

 

1. Изобр. изкуство
2. Математика
3. ИТ
4. Английски език
5. История
6. Химия
7. Психология

Петък:


1. Биология
2. Английски език
3. История ЗИП

4. ФВС
5. БЕЛ
6. БЕЛ ЗИП

Вторник:


1. Химия
2. Биология
3. География ЗИП
4. Информатика
5. ИТ
6. Физика
7. Английски език

Сряда:

 

1. История
2. Английски език
3. Английски език
4. Музика
5. Психология
6. География
7. Физика

Четвъртък:


1. Английски език
2. Английски език
3. Математика

4. Биология
5. География ЗИП
6. Чужд език

Петък:


1. История  
2. География ЗИП
3. ФВС
4. БЕЛ

5. Изобр. изкуство
6. Математика

Вторник:

 

1. Биология

2. Биология ЗИП

3. Английски език

4. Физика

5. Математика

6. Психология

7. Изобр. изкуство

Сряда:

 

1. ИТ

2. Биология ЗИП

3. Биология ЗИП

4. БЕЛ

5. Математка

6. История

7. ФВС

Четвъртък:

 

1. Английски език

2. БЕЛ

3. БЕЛ

4. ФВС

5. Математика

6. Руски/ Италиански език

 

 

 

Петък:

 

1. Английски език

2. Психология

3. Химия ЗИП

4. Химия ЗИП

5. География

6. Биология

Вторник:

 

1. Английски език

2. Физика

3. Биология

4. БЕЛ

5. БЕЛ

6. Информатика

7. Инфпрматика ЗИП

Четвъртък:

 

1. Биология

2. Математика

3. Психология

4. География

5. Химия

6. Руски/ Италиански език

 

 

Сряда:

 

1.  БЕЛ

2.  Математика

3.  ИТ

4.  ИТ

5.  ФВС

6.  Музика

7. История

 

Петък:

 

1. Физика

2. ФВС

3. Английски език

4. Английски език

5. Математика

6. Психологич