Гимназия "Васил Левски" гр. Ямбол

 

Гимназия с традиции и новаторски дух!

11 "Г" клас

 

Стая № 105

 

Класен ръководител:

Теодор Илев

 

 

11 "В" клас

 

Стая № 209

 

Класен ръководител:

Тонка Горнакова

 

 

Випуск 2015

Седмична програма:

Понеделник:

1. Биология

2. Математика

3. Информ. техн.

4. Час на класа

5. Англ. език

6. Чужд език

7. Бълг. език

Четвъртък:

1. Информ. техн

2. Информ. техн.

3. ФВС

4. Англ. език

5. Чужд език

6. Философия

7. История

Петък:

1. Англ. език

2. Англ. език

3. Химия

4. Физика

5. Математика

6. Математика

11 "Б" клас

 

Стая № 111

 

Класен ръководител:

Амелия Михайлова

 

 

11 "А" клас

 

Стая № 112

 

Класен ръководител:

Мариана Нейкова

 

 

Седмична програма:

Вторник:

1. БЕЛ

2. БЕЛ

3. Информ. техн.

4. Биология

5. Философия

6. Математика

7. История

Сряда:

1. БЕЛ

2. Математика

3. ФВС

4. Химия

5. Физика

6. География

Понеделник:

1. Физика

2. ФВС

3. БЕЛ

4. Час на класа

5. История

6. Чужд език

7. Англ. език

Вторник:

1. Биология

2. Биология ЗИП

3. Англ. език

4. Философия

5. ФВС

6. БЕЛ

7. БЕЛ

Сряда:

1. Математика

2. Химия ЗИП

3. Химия ЗИП

4. История

5. Биология ЗИП

6. Биология ЗИП

7. Геогрофия

Четвъртък:

1. Химия

2. Химия ЗИП

3. БЕЛ

4. Философия

5. Чужд език

6. Англ. език

 

Петък:

1. Англ. език

2. Биология

3. Биология ЗИП

4. Математика

5. Физика

6. Химия

Понеделник:

1. БЕЛ

2. Биология

3. Чужд език

4. Час на класа

5. Математика

6. Физика

7. История

Вторник:

1. Философия

2. География ЗИП

3. ФВС

4. История

5. Англ. език

6. Англ.език

 

Сряда:

1. Химия

2. Философия

3. Англ. език

4. Англ. език

5. БЕЛ

6. БЕЛ

7. ФВС

Четвъртък:

1. Англ. език

2. Англ. език

3. БЕЛ

4. Чужд език

5. Биология

6. География ЗИП

7. География

 

Петък:

1. География

2. История ЗИП

3. История

4. Математикя

5. Химия

6. Физика

Понеделник:

1. География

2. История ЗИП

3. Чужд език

4. Час на класа

5. Англ. език

6. Англ. език

7. ИТ ЗИП

Вторник:

1. ФВС

2. Англ. език

3. Философия

4. БЕЛ

5. Физика

6. История

 

Сряда:

1. БЕЛ ЗИП

2. БЕЛ

3. Химия

4. Математика

5. Англ. език

6. Англ. език

7. Биология

Четвъртък:

1. История

2. История ЗИП

3. Философия

4. Чужд език

5. Англ. език

6. Биология

7. БЕЛ ЗИП

 

Петък:

1. ФВС

2. Математика

3. Физика

4. БЕЛ

5. БЕЛ

6. Химия