Гимназия "Васил Левски" гр. Ямбол

 

Гимназия с традиции и новаторски дух!

Випуск 2014

"А" клас
Стая № 114

Класен ръководител:
Тодорка Стефанова

Понеделник:

1. История
2. БЕЛ
3. БЕЛ
4. Физика
5. Чужд език
6. Свят и личност
7. Час на класа

Вторник:

1. История
2. История ЗИП
3. Физическо 
4. Английски език
5. Английски език
6. ИТ ЗИП

Сряда:

1. История ЗИП 
2. История ЗИП
3. БЕЛ
4. БЕЛ
5. Чужд език
6. Математика
7. Свят и личност

Четвъртък:

1. Свят и личност
2. Английски език
3. Английски език
4. БЕЛ
5. БЕЛ
6. Математика
7. Физическо

Петък:


1. Свят и личност
2. Английски език
3. Английски език
4. БЕЛ
5. БЕЛ
6. География

Сряда:


1. ИТ
2. ИТ
3. Английски
4. Английски
5. Чужд език
6. Физическо
7. Математика

Стая № 115

"Б" КЛАС

Вторник:


1. Физика
2. Свят и личност
3. БЕЛ
4. Информатика
5. Информатика
6. Математика
7. Английски

Понеделник:


1. Математика
2. Английски
3. Английски
4. Час на класа
5. Чужд език
6. История

Класен ръководител:
Митко Янев

"В" КЛАС
Стая№ 113

Класен ръководител:
Емилия Кремъкова

Четвъртък:


1. БЕЛ ЗИП
2. БЕЛ
3. История
4. Математика
5. Физическо
6. ИТ ЗИП
7. ИТ ЗИП

Петък:


1. География
2. Математика
3. Математика
4. Свят и личност
5. БЕЛ
6. БЕЛ ЗИП

Вторник:


1. ИТ ЗИП
2. БЕЛ
3. Физика
4. Биология ЗИП
5. История ЗИП
6. География
7. Математика ЗИП

Петък:


1. Математика
2. Физика
3. Английски
4. Химия ЗИП
5. Физическо
6. БЕЛ ЗИП

Сряда:


1. Свят и личност
2. Английски
3. Математика
4. Биология ЗИП
5. География
6. История

Понеделник:


1. ИТ ЗИП
2. ИТ ЗИП
3.Английски
4. Час на класа
5. БЕЛ
6. БЕЛ
7. Свят и личност

Четвъртък:


1. БЕЛ ЗИП
2. БЕЛ
3. Математика
4. История ЗИП
5. Свят и личност
6. Физическо
7. Английски